Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 19.5.2022 od 9°° do 13°° hodin nepoteče voda z důvodu opravy vodovodu.. Jedná se o části Bobrové - Šibínek a Potácelka.

  Děkujeme za pochopení

 • MŠ Bobrová, příspěvková organizace, pořádá pod záštitou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Fotbalový turnaj mateřských škol za účasti MŠ Olešínky a MŠ Radešínská Svratka. Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2022 v dopoledních hodinách na fotbalovém hřišti TJ Sokol Bobrová . Záměrem akce je sportovní vyžití dětí, představení nejpopulárnějšího sportu na světě a týmový zážitek. Akci organizuje Grassroots trenér mládeže FAČR - Okresního fotbalového svazu p. Josef Chmelík, trenér s nejvyšší trenérskou licencí a zkušeností s trénováním nejmladších dětí.  Jedná se o pilotní projekt pro mateřské školy, který bude realizován postupně v Kraji Vysočina a v případě kladné odezvy v dalších krajích ČR, proto bude prezentován v médiích. Pro ostatní děti, které nebudou hrát fotbal, bude připraveno sportovní dopoledne, různé aktivity, soutěže apod.

  Aktuality - Fotbalový turnaj mateřských škol
 • Společnost EG.D oznamuje, že dne 20.5.2022 od 7:30do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v části Dolní Bobrová - od pohostinství čp 1 a čp 46 směrem na Moravec, včetně Potácelky od čp 287 směrem na Moravec.

 • Pošta v Bobrové oznamuje, že ve čtvrtek 19.5.2022 bude otevřeno pouze od 8°° do 10°° hodin.

 • Ve dnech 11. a 12.5.2022 (středa, čtvrtek) budu provádět odečty elektroměrů v Bobrové.

  Žádáme proto, aby v tento den byly zpřístupněny elektroměry, případně o zanechání stavu elektroměru na viditelném místě.

  Odpočty elektroměrů

  DOKULIL Ondřej
  odečty EG.D
  tel.: 728 794 958

 • Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity.

  Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kůrovcové kalamity. Proto vyzýváme vlstníky lesů k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asasnaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně machanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány krajským úřadem dotace. Vylétlé opuštěné (sterilní) kůrovcové souše se zpracovat musí - termín zpracování tohoto dřeva je stanoven na základě vydaného OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, vydaným Mze ČR dne 3.4.2019 pod Č.j. 1898/2019-MZE-16212 , do konce roku 2022 !!!!!

  Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “lesní zákon”), se na Vás obrací - v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a gradující kůrovcovou kalamitou s následujícím upozorněním:
  Vlastníci lesů ( stát, obce, ostatní právnické osoby fyzické osoby) jsou podle § 32 z.č. 289/95 Sb., o lesích (dále jen lesní zákon) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména:
  - Bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců ( lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý a další), vyskytujících se především na smrku.

 • MUDr. V. Derner nebude ordinovat ve dnech 9.5.-13.5. 2022

  D O V O L E N Á

  V akutních případech ošetření

  poskytne MUDr. Pecinová v

  Bystřici n.P. (tel.: 566 688 259)

 • MŠ Bobrová, příspěvková organizace, hledá vhodnou uchazečku na pozici učitelky MŠ na zástup za rodičovskou dovolenou do 31. 7. 2023.  

  Jedná se o práci na celý úvazek, s nástupem v nejbližším možném termínu.

 • V sobotu 23. 4. 2022 bude probíhat vakcinace psů.

  V 8:30 hod. u kostela na Horní Bobrové, v 8:40 hod. u COOPu na Dolní Bobrové.

  Ceny: vzteklina 3roky 350Kč
  Více kombinace 3roky 350Kč

  MVDr. Bureš

 •  

  Výdejna léků Bobrová bude v pátek 22.4.2022 UZAVŘENA.

   

 •   Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost je možné podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana.  – viz. přiložená Tisková zpráva MPSV.

 • Pošta v Bobrové oznamuje, že ve čtvrtek 14.4.2022 bude ZAVŘENO.

 •  

  Ve spolupráci s Krajem vysočina a Městysem Bobrová Vás zveme na akci
  ČISTÁ VYSOČINA

  PřidámE ještě několik málo informací:
  - akce je vhodná pro každého, včetně dětí.
  - rozdělení do skupinek k jednotlivým trasám vymyslíme na místě, podle toho, kolik se nás sejde a na co se bude kdo cítit.
  - sbíráme podél silnic a cest do pytlů, které dostaneme od Kraje Vysočina. Krajský úřad rovněž zajišťuje svoz plných pytlů od silnic.
  - pracovní rukavice si vezměte vlastní, ty od kraje nedostaneme.
  - závěrečné opékání špekáčků proběhne cca po 16. hodině a nejspíš na hasičském cvičišti pod Kaňovcem. To ještě potvrdíme.
  Nebojte se propagovat akci dál. Tuto událost mohou zobrazit jen členové skupiny Bobrováci sami sobě, ale leták, který zde vidíte, můžete šířit volně. Předem díky!
  Máte-li dotazy, sem s nimi. Moc se těším, že se nás sejde dost! 
            </div>


            
            <div class=Číst dále

  Aktuality - Čistá Vysočina 2022
 • Schůzka rodičů k zápisu

  Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 20. dubna 2022 od 15,30 hodin uskuteční v prostorách MŠ informační schůzka k zápisu do MŠ. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2022/23 a součástí bude i prohlídka prostorů MŠ.

  Zápis do MŠ Bobrová

  proběhne:

  • prezenční formou: 4. 5. 2022 v časech 9,30 – 11,30 a 13,00 – 16,30 hodin

  Prezenční forma: osobní podání ve škole.

  K osobnímu podání žádosti se dostavte s Vaším dítětem. K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte.

  Pokud se nezúčastníte schůzky, najdete poté Žádost o přijetí dítěte na webových stránkách školy.

  Zápis do MŠ pro cizince s dočasnou ochranou

  proběhne:

  • prezenční formou: 8. 6. 2022 v časech 9,30 – 11,30 a 13,00 – 15,30 hodin

   

                                                 Ředitelství MŠ Bobrová

 • V současnosti začala příprava pro vytváření digitální technické mapy Kraje Vysočina.

  V rámci tohoto projektu je území kraje podrobně mapováno geodeticky, pomocí automobilů i letecky.

  Pro tyto účely je nezbytné umístit na vybraná místa v kraji „vlícovací body“, nejčastěji jejich nastříkáním na povrch komunikací (viz příloha).

  Budeme rádi, pokud zůstanou zachovány a nedojde k jejich zneviditelnění. Barva nástřiku se po čase sama smyje.  

  Ujišťujeme, že umístění těchto značek v území nemá žádnou spojitost s právě probíhajícím konfliktem na Ukrajině a ani nemohou být v tomto smyslu jakkoliv zneužity.

   Aktuální informace o přípravě Digitální technické mapy Kraje Vysočina jsou dostupné na webových stránkách krajského projektu nebo webu ČÚZK.

   Děkujeme předem za pochopení a spolupráci.

  Digitální technická mapa Kraje Vysočina.