Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Plánované opravy silnic v okrese Žďár n. Sázavou v roce 2021

  V roce 2021 bude v okrese  Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či zrekonstruováno téměř 30 km silnic II. a III. třídy, z toho cca 25  km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsí a 5 km technologií emulzního  mikrokoberce. Bude provedena úplná rekonstrukce 2 mostů.

  V nejbližším okolí se jedná o most do Podolí a silnici Dlouhé – Račice.

  Více na https://www.ksusv.cz/planovane-opravy-silnic-v-okrese-zdar-n-sazavou-v-roce-2021/d-2572/p1=1686

 • V pátek 16. dubna 2021 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, bude moci před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru posbírají. Získané finance budou letos použity k pořízení nového dopravního automobilu.

  Společně se železným šrotem proběhne i sběr starých elektrospotřebičů. Ty lze také připravit před dům a hasiči je odvezou.

 • Městys Bobrová upozorňuje občany, že v pátek 9. dubna 2021 od 9.00 do 13.00 hodin bude pozastavena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu překládky vodovodního řádu.

 • ‼️ Firma AVE oznamuje občanům, že poslední vývoz komunálního odpadu v týdenním intervalu proběhne 7.4.2021. Další termín svozu bude 21.4.2021 a bude se opakovat každé dva týdny ‼️

 • Myšlenkou přebudování autobusové zastávky v Bobrové se zabývala zastupitelstva obce již od 80. let, kdy po vystoupení z autobusu vběhlo malé dítě pod automobil došlo k nehodě s tragickými následky. Dalším důležitým mezníkem pro obnovení myšlenky bezpečně vyřešit nastupování a vystupování osob a dětí z autobusu byla bohužel další nešťastná událost, po níž si postižená dívka ponese následky po celý život.

       Proto se v  této době začalo s plánováním „Terminálu“, vznikaly různé studie, aktivně se zapojovala i škola, také různé instituce byly obesílány peticemi a dopisy od rodičů s apelem na vyřešení dopravní situace. Po dostavbě ČOV a kanalizace zastupitelstvo oprášilo studie a začal se řešit terminál. Vznikl první projekt, který byl různě upravován a přizpůsobován požadavkům Policie ČR, KSÚSV, stavebním normám atd. S projektem jsme byli na konzultaci na IROP v Jihlavě (poskytovatel dotace), kde z projektu vyřadili mnoho věcí a vrátili ho k přepracování. Projekt byl přepracován, bohužel dotační období na IROP skončilo, tak se hledaly jiné možnosti. Mezitím probíhalo obesílání dotčených institucí k vyjádření pro stavební povolení (2014-2015). V projektu byla naplánována přeložka sochy sv. Jana Nepomuckého asi o 20 m směrem do parku a jen řízení s NPÚ Telč trvalo 2 roky, kdy se jednalo a uzpůsoboval se projekt. Přeložka sochy byla stejně zamítnuta. Poté, co jsme doložili fotografie a záznamy z kronik, které prokázaly fakt, že se se sochou již v 70. letech manipulovalo, povolil NPÚ její přesun, avšak za dodržení stanovených podmínek. Jednou z nich byl i návrh autobusové čekárny, která neměla být typizovaná, ale měla být unikátní a navazovat na historii, což je například část znaku – břevna. Policie ČR a Kraj Vysočina - odbor dopravy, měl požadavek na poloměry otáčení autobusu, které musejí být v nejširší části náměstí, aby vyhověly normám. To už jsme v roce 2017 žádali o vydání územního souhlasu, což byla záležitost opět několika měsíců, znovu se projekt přizpůsoboval a upravoval. V roce 2018 byla podána žádost o stavební povolení. MěÚ Nové Město na Moravě vydal veřejnou vyhlášku, která byla vyvěšena a občané měli možnost nahlédnout do projektu jednak na obci, ale také na MěÚ Nové Město na Moravě a účastníci řízení (majitelé nemovitostí v okolí stavby) byli obesláni doručenkami.

      Stavba byla povolena, problémem začalo být financování. Obec nechtěla ze svého rozpočtu investovat v plné výši, tak se hledaly dotační tituly, ze kterých by bylo možné projekt financovat. Byla vyhlášena výzva na „Terminály“ z MAS Zubří země, projekt se opětovně musel mírně přizpůsobit podmínkám dotací. V mezičase Kraj Vysočina vytvořil novou koncepci rozvoje dopravy v kraji, která byla schválena a měla začít platit od roku 2021. V souvislosti s touto koncepcí kraj zaslal připomínku, že v Bobrové budou stát současně 4 autobusy a že je potřeba terminál tomuto požadavku přizpůsobit, což byla docela zásadní změna v projektu (2 nástupiště se musela změnit na 4). Další nový požadavek vznesla i PČR (jako reakci na časté stížnosti na dopravu ke škole) a požadovala i nové dopravní značení v návaznosti na autobusovou zastávku.  Tato změna vyžadovala nové stavební povolení se všemi potřebnými vyjádřeními a než se podařilo vyřídit všechny náležitosti, tak byl dotační titul ukončen. Naštěstí v MAS po ukončení období „zbyly“ nějaké prostředky a opětovně byl vyhlášen titul na podporu bezpečnosti dopravy, a protože jsme byli kompletně připraveni, tak v lednu 2020 jsme požádali o dotaci z tohoto titulu. Během schvalovacího procesu se ještě vysvětlovaly a doplňovaly některé drobnosti a asi v srpnu – září jsme měli informaci, že jsme úspěšní a mohli bychom obdržet dotaci cca 4 mil. Kč. Podmínkou bylo dodání výsledků výběrového řízení, které proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Byla vybrána firma  SPOLEČNOST STAVBY SR – DS SMRČKA – REMAT PLUS  ze Zlína, cena stavby  8 409 500,- Kč, včetně DPH, termín dokončení 31.10.2021.  Po dodání výsledků výběrového řízení a ještě dalších jiných podkladů došlo k upřesnění výše dotace, která by mohla být asi 5,25 mil. Kč. Podmínkou bylo zahájení stavby ještě v roce 2020, proto jsme okamžitě s firmou podepsali protokol o předání staveniště – prosinec 2020.

       Stavba se musí nejprve dokončit, zaplatit a poté bude zažádáno o proplacení dotace. Poskytovatel bude posuzovat, zda se dodrželo provedení stavby dle projektu a stavebního povolení a také naplnění kritérií, což je například navazující chodník, parkoviště pro osobní automobily, parkovací stání pro invalidy, místo na přecházení z terminálu a jiné další věci.

       Zahájení stavby vyžádalo mnoho práce, obec byla směřována různými vyjádřeními a požadavky. Osobně si myslím, že je to veliký kus práce několika zastupitelstev. Po dokončení stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici, místních komunikacích, autobusové dopravě, při přecházení (bude vybudována část chodníků, na které se bude moci dále navázat) a v neposlední řadě bude změněn vzhled náměstí rozhodně k dobrému.

      Stavební firma pracuje velmi intenzivně, předpokládá dokončení do 3 měsíců, tak ještě prosím občany žijící u stavby o trpělivost.

      Každý projekt se musí nějakým způsobem vyvíjet. Možná se ne vždy trefí do vkusu všech občanů, obzvláště když je na něj navázáno spousta jiných požadavků různých institucí, bez jejichž souhlasu by ani nemohl být projekt realizován. Proto děkuji za pochopení a přeji pěkné dny

                                                                                                                            Zdeňka Smažilová

  https://www.mestysbobrova.cz/cz/novy-dopravni-terminal-na-dolni-bobrove

 • V letošním roce někdo nominoval naše nově restaurovaná Boží muka na ocenění Zlatá jeřabina v sekci Péče o kulturní dědictví. Pokud by jste chtěli tomuto počinu pomoci, hlasovat můžet e do konce března na https://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

  Zlatá jeřabina  Zlatá jeřabina

 • V pondělí 22. 3. 2021 se otevírá zubní ordinace na zdravotním středisku Křižanov.

  Pro registraci je nutné se objednat na vstupní prohlídku na telefonním čísle 565 555 424. Na vstupní prohlídku je nutné sebou mít vyplněný vstupní dotazník

  https://www.novinyvm.cz/19205-v-pondeli-223-se-v-krizanove-otevrela-nova-zubni-ordinace.html?fbclid=IwAR3t_341DNe6LzhcxMLZG3Itody9_UIqIqll5eJpm0OBqLWnG7TW1Q6zkyE

   

   

 • Po dobu platných vládních omezení budou na Vysočině dočasně omezené regionální autobusové a vlakové spoje. Autobusy a vlaky budou jezdit jako o prázdninách.

 • Z důvodu výstavby nového autobusového terminálu na Dolní Bobrové dojde k částečnému omezení dopravy a k přesunutí autobusových zastávek na nové prozatímní místo.

  Termín realizace: 15.2. – 31.7.2021.

  Na sil. II/360 dojde k zúžení vozovky, zůstane zachován obousměrný provoz, šířka jízdního pruhu min. 2,75 m. Souběžná místní komunikace bude úplně uzavřena. Místní komunikace ke škole bude také uzavřena. Zastávka ,,Dolní Bobrová,, ve směru od Křižanova bude dočasně přesunuta na dvě místa viz. Situace DIO v příloze.

  VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU V BOBROVÉ více info. na https://www.mestysbobrova.cz/cz/novy-dopravni-terminal-na-dolni-bobrove

 • Výdejna léků Bobrová oznamuje občanům, že v týdnu od 1.2. do 5.2.2021 bude otevřeno pouze v pondělí a ve čtvrtek od 7:30 do 12°° hodin.

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že bude ordinace v období jarních prázdnin t.j. od pondělí 1.2. do pátku 5.2. uzavřena.

  Distanční formou lze předepsat e - recepty či vyřídit pracovní neschopnost, a to na tel. č. 607 562 076.

  Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška (ordinace Strážek, Moravec)

  Děkuji za pochopení

  MUDr. Zuzana Kozárová

  Bobrová 309, 59255

  mobil 607 562 076

 • OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

  Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie a to ve dnech 14.1., 26.1, 28.1, 2.2. a 11.2. 2021od 7:30 do 15:30 hodin.

  Vypnutá část obce: odběratelská trafostanice u fotbalového hřiště Agrokop HB (č. 700102).

 • MUDR. Zuzana Kozárová oznamuje, že z rodinných důvodů bude provoz ordinace od pondělí 18.1. do středy 20.1. omezen na distanční formu (možné vystavení e- receptů a pracovních neschopností, telefonické konsultace. ) Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška

 • Dočasná redukce autobusových spojů v Kraji Vysočina od 9. 1. 2021S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dojde s platností od 9. 1. 2021 k dočasné redukci autobusových spojů z důvodu vydaných vládních opatřeních. Jedná se o omezení víkendové dopravy a posilových spojů.

  Linka 840110 Nové Město na Moravě-Dolní Rožínka

  Omezení spojů 11,16

  Linka 840113 Nové Město na Moravě-Bobrová-Radešín-Bobrůvka

  Omezení víkendových spojů č. 110, 113

  Linka 840114 Žďár nad Sázavou-Mirošov-Moravec-Pikárec

  Omezení víkendových spojů č. 103, 104, 109, 112

  Linka 840207 Velké Meziříčí-Nové Město na Moravě

  Omezení víkendových spojů č.106, 107

  Seznam redukovaných linek a spojů není konečný, může docházet k jeho změnám, v závislosti na aktuální situaci a vydaných vládních opatřeních. Aktuální verze redukovaných linek a spojů bude v předstihu dostupná na webové stránce www.verejnadopravavysociny.cz.

 • Milí občané,

  aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování.

  Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti,

  zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet

  66008822/0800variabilní symbol: 77706800

  nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz

  Je také možné posalt DMS na tel 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA30 nebo 60 nebo 90.

  https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/

  Děkujeme