Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Když se jde od Olešinek k Bobrové pěšinkou, která vede krásným údolím podél řeky a lesem, přijde se k velké skále, říkají tam U kostela. Podle pověsti prý tam šel z Olešinek nějaký mladík a uviděl tu skálu osvětlenou. Viděl kněze,jak slouží mši svatou, lidi vesměs již zemřelé v podobě, jak je znal za živa.

Jeden z nich k němu přistoupil a pravil, že trpí hrozná muka a že jedině on mu může pomoci. Aby šel po dobrých lidech, vyprosil na tři mše svaté a tyto dal v různých třech kostelích sloužit, jinak že nebude z toho trápení vysvobozen. Onen mladík to slíbil a splnil, a pak prý mu přišel duch tohoto nešťastníka v podobě bílé holubice poděkovat. Od té doby říkají u té skály " U kostela ".