Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Od 1.ledna  2008 je na Úřadu městyse Bobrová  spuštěn provoz CZECH POINT

Pracoviště Czech Point - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

 

  • Rejstřík trestů
  • Registr živnostenského podnikání
  • Obchodní rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Informační systém odpadového hospodářství
  • Informační systém o veřejných zakázkách
  • Výpis z registru řidičů

 

Postup vydávání ověřeného výstupu

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlédnutí do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a tazatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.
Pro získání ověřených výpisů z veřejných evidencí, tj. z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí je žadatel povinen pouze sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis z katastru nemovitosti.
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnického, nebo katastrální území a číslo parcely nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné.
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.
Je nutno doložit: k vydání výpisu z katastru nemovitostí žadatel dokládá Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Výpis z Obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: Identifikační číslo organizace
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.
Je nutné doložit: IČ subjektu kterého se výpis týká

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IC (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://rzu.cz
Registr ekonomických subjektů: http://www.info.mfcr.cz.ares/ares.html
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.
Je nutné doložit: IČ podnikatele / fyzické osoby

Rejstřík trestů

Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů.
Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo)
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se žádost týká. K vyřízení je nutné předložit platný Občanský průkaz.
Kolik to bude stát: Správní poplatek 50,- Kč je splatný hotově na pracovišti Czech Point.
Je nutno doložit: pro získání ověřeného výpisu z neveřejných evidencí je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Cizincům je možné vydat ověřený výpis z RT pouze tehdy, mají-li povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Žádost o výpis z RT podávaná v zastoupení, musí být doložena také úředně ověřeným pověřením k tomuto úkonu a totožností zastupující osoby.