Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Koncepce pojednává o hospodaření s vodou v obci Bobrová. Hospodaření s vodou se vztahuje
zejména na vodohospodářskou infrastrukturu a povrchový odtok směrem k zastavěné části
obce.
Dále následuje analytická část, kde jsou analyzovány silné, slabé stránky, hrozby a příležitosti
vyplývající z analýzy území. Dále jsou v závěru koncepce doporučeny postupy pro hospodaření
s vodami na základě analýzy území.

 jpg

Dokumenty ke stažení

Koncepce hospodaření s vodou