Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Lesní stezka Bobrová  – 2021

Jedná se o soubor venkovních fitness prvků umístěných v lesním prostředí. Cílem bylo navrhnout prvky, které by byly zajímavé nejen pro dospělé, ale i děti z blízké základní školy, tedy případně pro celou rodinu. Veškeré Fit prvky splňují nejnovější bezpečnostní normu ČSN EN 16630. Jsou opatřeny dopadovou plochou z přírodních materiálů (mulčovací kůra, dřevní štěpka). Na realizaci projektu byla využita dotace (100%) v rámci MAS Zubří země, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podmínkou dotačního projektu je umístění na lesním pozemku.

Lesní stezka Bobrová  – 2021

Celková délka Fit stezky, v rámci které se nachází 6 různých stanovišť na posílení a protažení celého těla, je přibližně asi 500 metrů.

Kromě stanovišť se na Fit stezce nachází dva typy informačních tabulí. Hlavní informační tabule umístěná při vstupu do areálu (u základní školy)  nám podává základní informace včetně možnosti volby obtížnosti tréninku a provozního řádu. Každé stanoviště má dále vedlejší informační tabuli, která poskytuje základní informace o daném stanovišti, a to včetně jeho funkce, pokynů pro cvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti z oblasti životního prostředí  a QR kódů. S ohledem na věk, pohlaví a fyzickou výkonnost, umožňuje Fit stezka návštěvníkům výběr z různých obtížností tréninku. Míra obtížnosti je určena časovým přesunem mezi stanovišti a dobou cvičení. Krom cvičebních prvků a tabulí jsou součástí stezky odpočinkové lavičky a koše na odpad. S výběrem cvičebních prvků a celkovým uspořádáním pomáhali žáci a sportovně založení učitelé ZŠ Bobrová, kteří Fit stezku nejvíce využívají.

Lesní stezka Bobrová  – 2021

Lesní stezka Bobrová  – 2021Lesní stezka Bobrová  – 2021