Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

.

Matriční úřad Městyse Bobrová       

Územní obvod tvoří obce: Bobrová, Bobrůvka, Dlouhé, Mirošov, Podolí, Radešínská Svratka, Radešín, Račice.

Zajišťuje pro občany zejména:

  • - vydání matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list) - rodný list a úmrtní list se vydává pouze pro občany narozené / zemřelé v matričním obvodu městyse
  • - změny příjmení či jména
  • - vrácení příjmení po rozvodu
  • - určení otcovství
  • - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
  • - osvědčení pro uzavření církevního sňatku
  • - duplikáty matričních dokladů matričních událostí v rámci matričního obvodu
  • - žádosti o výpis z rejstříku trestů
  • - ověřování podpisů či listin

 

Bližší informace získáte u příslušné pracovnice - matrikářky paní Marie Drdlové - buď osobně nebo na telefonu 775 900 883.

Zcela podrobné a aktuální informace můžete získat i na stránkách Portálu veřejné správy (https://www.portal.gov.cz/obcan/) a na stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx).

Formuláře k jednotlivým záležitostem jsou k dispozici na úřadě městyse, kde je s Vámi matrikářka vyplní.

Správní poplatky řeší zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Obřadní síň se nachází v budově Úřadu městyse Bobrová.