Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Větší akce na opravě sokolovny probíhají od roku 2017, kdy postupně došlo k:

- Oprava a natření plechu střechy.

- Výměna střešního plechu na předsálí.

- Ubourání starých nefunkčních komínů.

- Výměna kotle na tuhá paliva.

- Stavba nového komínu dle platných předpisů.

- Oprava fasády se sgrafity na dvou stranách budovy.

- Výměna zábradlí a dlažby u vchodu a podesty.

- Odizolování budovy a výstavba opěrné zdi z horní strany stavby.

- Nové zábradlí na opěrné zdi.

- Nové venkovní rozvody dešťové a splaškové kanalizace.

- Odstanění podlah včetně veškerých betonů v místnostech pod pódiem.

- Odvodnění místností pod pódiem.

- Kompletní odstranění omítek, zpevnění základů zdí a odtranění veškerých rozvodů v bytě sokolníka.

- Odstranění omítek a rozvodů v předsálí a kuchyňce.

- Vybourání podlahy v předsálí. Skladba podlahy a stropu bytu sokolníka neprosto neodpovídala předpisům (hurdisky položené na příčkové zdi, nad nimi hlína, dřevěné trámy s uhnilými konci, prkna, parkety), na jednom místě došlo k propadnutí stropu do bytu sokolníka.

- Oprava sokolovny je částečně investována z Fondů EU, Programu rozvoje venkova.

Oprava sokolovny 2017-?

Oprava sokolovny 2017-?

Oprava sokolovny 2017-?Oprava sokolovny 2017-?