Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Máte v rodině seniora či zdravotně postiženou osobu, která již není soběstačná a přesto ještě nepotřebuje komplexní péči, kterou poskytují domovy pro seniory či obdobná zařízení?
Posláním naší pečovatelské služby je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení si nejsou schopni tyto služby sami zajistit.
Nabízíme Vám svoje služby…

Pečovatelská služba Městyse Bobrová poskytuje na území obce služby v domácnostech klientů v pracovní dny:

 

Pondělí      od  7.00   do   16.00 hod.

Úterý         od  7.00   do   15.30 hod.

Středa        od  7.00   do   17.00 hod.

Čtvrtek      od  7.00   do   15.30 hod.

Pátek         od  7.00   do   13.00 hod.

Polední přestávka pondělí – čtvrtek od 11,00 – 11,30 hodin

 

Kdo je naší cílovou skupinou?

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

V čem můžeme pomoci a co jsme schopni zajistit?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

- běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

                    

Zásady poskytované služby

 • chránit práva klientů, podporovat je v právu být platným členem společnosti
 • zachovávat jejich důstojnost
 • respektovat individuální potřeby klientů
 • podporovat sociální začleňování klientů
 • zachovávat jejich soukromí, denní režim
 • zachovávat úctu a respekt ke klientům
 • podporovat pocit nezávislosti a soběstačnosti klientů
 • rovnost přístupu ke všem klientům

 

Více informací na úřadě Městyse Bobrová tel: 566 673 210, 566 673 910  nebo

u paní pečovatelky tel: 566 673 307 nebo 774 838 373