Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

* 9. 5. 1906 Bobrová

† 23. 10. 1978 Třešť

malíř, grafik, pedagog

Richard Přikryl se narodil 9. května 1906 v Bobrové. Studoval na novoměstské reálce, kde v letech 1921 až 1924 působil profesor Antonín Procházka, jenž mladého studenta seznamoval s výtvarným uměním. Po maturitě studoval Richard Přikryl na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Františka Kysely. V roce 1932 absolvoval profesuru kreslení na Karlově univerzitě. Byl především výborný kreslíř a figuralista.

Po skončení školy zůstal nějaký čas v Praze, jeho tvorba se v tomto období soustředila na sociální tématiku. V Praze působil také jako středoškolský pedagog, stejné povolání vykonával později v Orlové, Martině, Mukačevě, Strážnici, Liberci, Domažlicích, Novém Městě na Moravě nebo Žďáru nad Sázavou. Od roku 1953 žil a tvořil v Třešti. V tomto období se ustálilo jeho tematické zaměření. Postupně ustoupila do pozadí jeho portrétní tvorba, základním námětem se stalo zátiší a krajina. Maloval perspektivní výhledy do kraje, ale také ulice města a městská zákoutí. Na počátku sedmdesátých let dospěl až ke geometrickému lyrismu na realistickém základě.

Dílo Richarda Přikryla je zastoupeno ve sbírkách Muzea Chodska v Domažlicích, Muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nebo Obrazárny města Třeště.

Richard Přikryl