Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče. Osobní návštěvou na kterémkoli matričním úřadě pověřeném vedením matriky narození. 

  Bez poplatku

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Určení otcovství k nenarozenému dítěti:

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka – těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Určení otcovství k narozenému dítěti:

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Formulář žádosti o určení otcovství získáte na matrice Úřadu městyse Bobrová. 
Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.