Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Volby do obecního zastupitelstva - 2022

Ve středu 10.8.2022 byly zveřejněny kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí Městys Bobrová

 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2022 Sb., a uskuteční se v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí a další informace týkající se voleb naleznete zde.

     Starosta Městyse Bobrová dle zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č.59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).

  • Oznamuje počet a sídlo volebních okrsků:
  • jeden volební okrsek
  • sídlem volebního okrsku je zasedací místnost Úřadu městyse Bobrová,Bobrová č.138, 592 55 Bobrová.
  • Počet členů zastupitelstva obce volených ve volebním okrsku
  • Celkový počet volených členů zastupitelstva je 15 (patnáct)

 

Jmenné seznamy kandidátních stran.

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=6&xnumnuts=6105&xobec=595268